Podczas instalowania na Twoim urządzeniu najnowszej wersji oprogramowania układowego może ono przejść w tryb odzyskiwania lub tryb awaryjny, a ukończenie procesu aktualizacji nie będzie możliwe.
Przejdź do informacji poniżej, aby rozwiązać ten problem za pomocą:

Przewodnik odzyskiwania oprogramowania telefonu

Odzyskiwania awaryjnego oprogramowania układowego.

Jeśli aktualizacja oprogramowania układowego nie powiodła się i Twój telefon przechodzi w tryb awaryjny, wyświetlony zostanie obrazek widoczny poniżej. Aby przeprowadzić odzyskiwanie oprogramowania dla telefonu, wykonaj następujące czynności:

Step Action

  1. Odłącz urządzenie od komputera, a następnie uruchom/uruchom ponownie program Kies.
  2. Kliknij przycisk Narzędzia w lewym górnym rogu okna programu Kies. Następnie kliknij Odzyskiwanie awaryjne oprogramowania układowego.
  3. Kliknij Odzyskiwanie awaryjne.
  4. Przeczytaj informację z ostrzeżeniem a następnie kliknij przycisk Rozpocznij aktualizację.